Vitajte v A-EXPRESS
vaše termíny...
...naša priorita!

PROFIL FIRMY


O násSme moderná a profesionálna spoločnosť zameraná na expresnú medzinárodnú prepravu. Naša história siaha do roku 2003 k živnostenskému podnikaniu pod menom TRANSOVER. Postupný vývoj ako aj rozšírenie vozového parku a okruhu zákazníkov nás priviedli k transformácii na spoločnosť s ručením obmedzeným. Naši zákazníci a obchodní partneri nás preto poznajú už pod menom A-EXPRESS s.r.o. Stali sme sa odborníkmi na expresnú prepravu, ktorá je vlastná automobilovému priemyslu, ale uplatnenie nachádza aj všade tam, kde termíny a spoľahlivosť doručenia sú kľúčové pojmy pre efektívny a plynulý chod podniku a jeho obchodných či výrobných činností.
Uvedomujeme si i svoju sociálnu a enviromentálnu zodpovednosť a tieto aspekty zohľadňujeme vo svojich činnostiach. Viac o nás a našich službách sa dozviete tu.

PoslaniePoslaním spoločnosti A-EXPRESS, s.r.o. je poskytovať kvalitné a profesionálne služby s orientáciou na individuálne potreby a požiadavky zákazníkov a zároveň aktívne zvyšovať výkonnosť a efektívnosť všetkých vykonávaných činností v záujme naplnenia spoločných cieľov. Poslaním A-EXPRESS, s.r.o. je zabezpečiť pre našich zákazníkov bezporuchový priebeh dodávok materiálu a tovarov ako aj promptné odosielanie hotových výrobkov k ich zákazníkom a to hlavne poskytovaním služieb priamo súvisiacich so zabezpečovaním expresných prepráv, ako aj ostatných služieb všeobecne súvisiacich s dopravou: garanciu dôveryhodnosti, spoľahlivosti, lojálnosti a odborné poradenstvo. Dodržiavanie stanovených termínov je priorita.

VíziaVíziou spoločnosti A-EXPRESS s.r.o. je stať sa uznávanou a modernou spoločnosťou v oblasti expresnej prepravy. Rozvoj spoločnosti je orientovaný na dlhodobú finančnú stabilitu, rast súčasného podielu na dopravnom trhu a zabezpečenie trvalého zvyšovania spokojnosti zákazníkov. Konkurencieschopnosť spoločnosti je zabezpečovaná dôrazom na neustály rast profesionálnosti a výkonnosti s ohľadom na bezpečnosť a životné prostredie.